10 de nov. 2009

Fumetes

¡Atenció: aquesta versió encara s'ha de CORREGIR! 
 

Aquesta és una dita que diu sempre el professor Ahmed als nous aprenents d'àrab, sibsi en mà:


كمي و تكيمّا و شوف شنّي تمّا

Fuma i fuma't i mira què hi ha allà


كمي = Imperatiu del verb fumar: يكمي - كما
تكيمّا = la  ت marca reflexiu. Cal investigar la forma de la resta.
شوف = imperatiu singular del verb mirar: يشوف - شاف
شنّي = "què", pronom relatiu
 تمّا = allà.
 Hi ha l'elisió del verb haver (el que hi ha allà), del tot innecessari.